Belépési ponthoz
Fejrész ki
 
Névjegy
Névjegy Kapcsolatok Esemény
Látogatás:
6665
Felveszem a partnereim közé
Megnevezés:Bőrgyógyászati Klinika
Postai cím:H-4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Honlap:http://www.dermatology.dote.hu
E-mail:
Telefon:(52) 432-282
Fax:
Ország:Hungary
 
A Bőrklinika története
E század elején vált reálissá az igény, hogy Debrecenben teljes jogú egyetemi helynek egyik fakultása az orvosi kar legyen. Ferenc József 1912-ben kiadott dekrétuma képzés induljon, tette lehetővé az egyetem alapítását. (1912 XXXVI. tc).
A Bőrklinika magva a városi kórház területén alakult meg az első intézetek között,
melynek élére Dr. Neuber Edét nevezték ki. Az ő és munkatársai - elsősorban Oláh Dániel professzor - elképzelései alapján alakult ki a jelenlegi Bőrklinika szerkezete. A klinikát hivatalosan 1927. májusában adták át.
A kor minden követelményének megfelelő, jól felszerelt európai színvonalú klinikán jelentős tudományos oktató, gyógyító munka folyt, melyet nemzetközileg is elismertek. A klinika nyilvántartása bizonyítja, hogy számos neves egyéniség itt kezdte munkáját: Rávnai Tamás, Király Kálmán, Korossy Sándor, Simon Miklós, Fekete Zoltán és még sokan mások.
A klinika vezetői a következők voltak:
1. Neuber Ede (1921-1938)
Nevéhez fűződik a Klinika megszervezése, a munka alapjainak lerakása és a nemzetközi életbe való bekapcsolódás. Neuber professzor számos hazai és nemzetközi tudományos társaság és a főrendi ház tagja volt. Egyetemi tevékenységének elismeréseként rektor, prorektor, orvoskari dékán funkciókat töltött be.
2. Rávnai Tamás (1938-1940)
Átmenetileg megbízott igazgatóként működött, majd a szegedi Bőrklinika élére nyert egyetemi tanári kinevezést, ahol élete végéig dolgozott.
3. Orsós János Imre (1940-1944)
A jól meglapozott klinikai tevékenység a II. világháború ellenére is tovább folytatódott. A háború végén Orsós professzor nyugatra távozott.
A klinika néhány lövési sérüléstől eltekintve, aránylag jól átvészelte a háborús éveket, az égett katonák ápolása révén a klinika felszerelését is nagyrészt sikerült megmenteni. 1944 év végére a 15 kinevezett professzor közül összesen 4 maradt a városban, ezért átmenetileg
4. Sánta Kálmán (1944/45.II.) vezette megbízott igazgatóként a Bőrklinikát.
5. Skutta Árpád az érdemi munkát Sánta professzor igazgatása alatt is Skutta
professzor látta el 1945-49-ig megbízott intézetvezetőként működött. Az ő feladata volt a háború befejeztével a klinika munkájának újraindítása és megszervezése.
6. Szodoray Lajos (1949-1974) kinevezését követően lényeges átszervezés és fejlesztés után nemzetközileg is elismert tudományos oktató és gyógyító munkát fejtettek ki. Ezt számos közlemény, tankönyv és kézikönyv is bizonyítja. Az egyetem vezetésében dékán, majd rektor helyettesi beosztásban is tevékenykedett. Az általa szervezett betegbemutatások tudományos ülések mind a közvetlen épített ki az USA-tól a intézetvezetői tevékenysége alatt iskolát teremtett, környezet, mind a nemzetközi tudományos élet területén nagy érdeklődést váltottak ki. Személyes aktivitásával széles nemzetközi kapcsolatokat Szovjetunióig. Szodoray professzor úr 25 éves melyből sok neves oktató, kutató került hazai és külföldi intézetek élére. Tevékenységét Simon professzor úr Szodoray emlékülésen részletesen ismertette (megj.: OH. 136. 839. 1995.).
7. Nagy Endre (1974-1992) sikerült megtartani és továbbfejleszteni a hazai és nemzetközi kapcsolatokat. A háború után ütötte külső sebek begyógyítása után az égési osztály megteremtésével új profillal bővült a Bőrklinika. Vezetése alatt vált lehetővé több munkatársunk belföldi és külföldi tanulmányútja, második szakvizsga, illetve tudományos fokozat szerzése. Az évenként megrendezett tudományos üléseken számos neves külföldi szaktekintély vett részt. Ezek szervezésében Vezekényi Klára és Balogh Éva segítette.
8. Hunyadi János 1992-ben nyert egyetemi tanári kinevezést.
Vezetése alatt a klinika külsőleg alig változott, belsőleg annál többet. A klinika tudományos és gyógyító munkája minden időszakban igazodott a körülményekhez és igényekhez. Az átépítés, az új profilok megjelenése biztosítja, hogy a Bőrklinika továbbra is megfeleljen a nemzetközi színvonalnak.